• Επιλέξτε γλώσσα :

    Deutsch (DE-CH-AT)
Οικονομικά Στοιχεία
Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015 12:11

Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

<<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ>>

ΑΡ.Μ.Α.Ε:27886/14/Β/92/14   Γ.Ε.ΜΗ. 122151299000

 

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους

της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα Γραφεία της εταιρείας στην οδό Διάκου 14 στη Λαμία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2014 καθώς και των οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 .

3. Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

 

Λαμία 20 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 Ευθύμιος Σαμαράς

Ισολογισμός_2014

Παρακαλώ επιλέξτε το σύνδεσμο παρακάτω για τη μεταφόρτωση του Ισολογισμού 2014 στον υπολογιστή σας.

Ισολογισμός_2013

Παρακαλώ επιλέξτε το σύνδεσμο παρακάτω για τη μεταφόρτωση του Ισολογισμού 2013 στον υπολογιστή σας.

Διεύθυνση

Διεύθυνση : Αθ. Διάκου 14

Τ.Κ. : 35100

Τηλ :

Φαξ :

Λαμία - Ελλάδα

scale707@gmail.com

You are here